EXTENSIA UNIVERSITARA ZALAU

Bine ati venit la Extensia Universitara Zalau

Contact

Adresa: Str Salcamilor, Nr.1,Cod postal 450053, Loc.Zalau, Jud. Salaj
Secretariat:
Corp A, et.2, sala A200
0264202876, orar : 1200-2000 (luni-vineri)

Date contact
Conf. Dr. Ing. Gheorghe GLIGOR, director Filiala Zalau
ghgligor@tcm.utcluj.ro, 0740002658

Conf. Dr. Ing. Radu MURESAN, director adjunct Filiala Zalau
Radu.Muresan@stm.utcluj.ro,

Laura POPA, secretara & bibliotecara
laura.popa11@yahoo.com, 0264202876

drd.ing. Vasile PAL, administrator patrimoniu
Vasile.Pal@staff.utcluj.ro, vasilepal64@yahoo.com, 0744503388

Anunturi/Notificari

Misiune si obiective

 

1. Misiunea Extensiei Zalau

           

            Extensia Zalău a Universităţii Tehnice din Cluj Napoca este o instituţie publică de învăţământ superior a cărei misiune este să formeze ingineri cu competenţe specifice domeniului industrial pentru comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională. Această misiune este conformă cu Carta Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca şi cu planul strategic al UTC-N.

            O astfel de misiune presupune şase obiective:

 • Crearea unui mediu universitar bazat pe un parteneriat responsabil între Extensie – Mediul industrial - Autorităţile locale;
 • Promovarea competenţelor distinctive ale Extensiei în comunitatea locală şi regională;
 • Orientarea spre calitate şi încurajarea performanţelor studenţilor;
 • Dezvoltarea competenţelor studenţilor în concordanţă cu cerinţele mediului industrial;
 • Dezvoltarea bazei materiale;
 • Contribuţia la dezvoltarea durabilă locală şi regională ;

În Extensia Zalău există două specializări pe program de licenta, Tehnologia construcţiilor de maşini aparţinând Facultăţii Construcţii de Maşini şi Ingineria procesării materialelor aparţinând Facultăţii Ingineria Materialelor şi a Mediului. Ambele specializări au fost acreditate prin avizul ARACIS cu nivel de încredere prin Hotărârea Consiliului ARACIS din data de 26.07.2012. Deasemenea la Extensia Zalău pe program de masterat exista specializarea Inginerie virtuala si fabricatie competitiva aparţinând Facultăţii Construcţii de Maşini.

Prin modul în care este structurată, Extensia Zalău asigură pregătirea multidisciplinară a studenţilor, astfel încât aceştia să devină vectori de dezvoltare şi implementare a tehnologiilor moderne în mediul industrial şi implicit la dezvoltarea comunităţii locale şi regionale.

 

 

2. Viziunea Extensiei Zalău (la orizontul de timp octombrie 2020)

            Dezvoltarea profesiei de inginer este indisolubil conectată atât la schimbările actuale în ceea ce priveşte actualizarea disciplinelor de studiu la noile tendinţe industriale cât şi de dezvoltarea calitatii factorului uman format in Extensia Zalău.

            Creşterea calităţii inginerilor formaţi în cadrul extensiei este strâns legată de următorii factori: calitatea mediului universitar în care sunt formaţi, dotarea materială a extensiei, parteneriatul fructuos între extensie - autorităţile locale - mediul industrial. Din aceste considerente viziunea noastră pentru perioada 2016-2020 este de a îmbunătăţi fiecare din aceşti factori pentru a ne atinge obiectivele propuse în misiunea Extensiei Zalău.

 

Obiectivul intenţionat sunt reflectate în următoarele elemente de progres:

 • Creşterea numărului de studenţi si absolventi;
 • Racordarea activităţilor didactice la evoluţiile tehnologice prin familiarizarea studenţilor cu tehnologiile existente în firmele locale şi regionale dar şi tehnologiile care sunt în stadiul de implementare în industrie;
 • Dezvoltarea bazei materiale pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţilor aplicative cuprinse în curricula şcolară;
 • Dezvoltarea unor activităţi de consultanţă şi proiecte de cercetare ştiinţifică alături de partenerii industriali;
 • Consolidarea imaginii Extensiei ca o instituţie de învăţământ superior de înaltă calitate care este adaptat necesităţii comunităţii locale şi regionale.

 

©
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus