Prezentare

Extensia Universitară Zalău din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca s-a înfinţat în anul 2004, ca si o continuare a Colegiului Universitar Tehnic, Economic și de Administraţie, care funcţiona în Zalău din 2001.
Autoritățile locale (Consiliul Județean Zalău, Primaria municipiului Zalău, Prefectura județului Sălaj si Inspectoratul Școlar al județului Sălaj) au sprijinit dezvoltarea Extensiei Universitare Zalău împreuna cu mediul de afaceri, ceea ce a determinat Consiliul Județean Sălaj să concesioneze actuala clădire pe o perioadă de 20 de ani, în intervalul 2008-2028. Spațiul deținut în prezent de Extensia Universitară Zalău este de 2600 m2. În acest spațiu se desfășoară aproape toate activitățile didactice: curs, seminar, laborator și proiect, astfel încât la Zalău există o autonomie în proporție de 90% față de activitățile desfășurate la Cluj-Napoca.

În prezent la Extensia Universitară Zalău sunt înmatriculați un număr de 101 studenți la ciclul licență și 32 studenți la ciclul masterat.

Activitățile didactice sunt efectuate de către cadrele didactice a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în general fiind realizate de aceleași cadre didactice care predau la specializările similare de la Cluj-Napoca. Există și cadre didactice (4 profesori) recrutate din rândul specialiștilor din Zalău care îndeplinesc cerințele predării în învățământul universitar.

Personalul TESA al Extensiei Zalău este format din patru persoane, administratorul patrimoniului, secretara și două îngrijitoare.

Datorita calității actului didactic care este similar cu cel din Cluj-Napoca, există o colaborare strânsă cu partenerii din mediului industrial sălăjan. Calitatea absolvenților de la Extensiei Universitară Zalău este reflectată printr-o bună inserție a acestora pe piața muncii.

 

Specializări

La Extensia Universitară Zalău funcționează două specializări, Tehnologia Construcțiilor de Mașini pe linia studiilor de licenta și Inginerie Virtuală și Fabricație Competitivă pe linia de studiilor masterale. Ambele specializări sunt sub tutela Facultății de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției. Toate specializările sunt acteditate de ARACIS, din 2011 specializarea de licență și din 2015 specializarea de masterat.
Extensia Universitară Zalău oferă studenților posibilitatea urmării celor două cicluri din învățământul universitar după procesul Bologna la care România a aderat din 2010.