Practică anii 1...3

Portofoliu practică anul 1

Portofoliu practică anul 2

Portofoliu practică anul 3

Pentru desfășurarea stagiilor de practică în firme sunt necesare completarea celor 2 documente (Convenția cadru și Convenția de practică)

Convenție de practică

Convenție cadru

Model fișă evaluare practică de către angajator